kopek_egitimi1Köpek psikoloji bilimi köpeklerdeki kötü davranışları insan perspektifinden değil köpek perspektifinden inceleyen bir daldır.Fakat maalesef birçok hayvan sever köpeklerini insanlaştırma gayreti içine girip onun hal ve hareketlerini insan perspektifinden değerlendirmektedirler,dolayısıyla hataya düşmektedirler.

Halbuki köpekler insan, insanlar da köpek değildirler. Köpeği insanlaştırma eğilimi köpek ve insan arasındaki iletişime ciddi darbe vurmaktadır ve birçok davranışsal probleme yol açmaktadır.Örneğin birçok köpek sahibi köpeklerinin en sevdikleri halı ya da odalarının ortasına kaka ya da çiş yapmalarını onları evde yalnız bıraktıkları
için köpeklerinin kendilerinden  intikam almasına bağlar,halbuki bu doğru değildir köpeğin günlük rutininde ki değişiklikten dolayı strese girmesi veya ayrılık anksiyetesinden dolayı bunu gerçekleştirmektedir.

Köpek eğitimi istenilen davranışın köpeğe uygulatılıp ödüllendirilerek ve tekrar ettirilerek köpeğin istenilen davranışsal tepkilerin geliştirilmesiyle ilgili bir daldır. Kısacası siz köpeği çeşitli ödüllerle(yiyecekler,övgü dolu sözcükler,oyuncaklar,oyunlar vb.) istenilen davranışı yapmaya teşvik ettikten sonra,ya da o davranışı yakaladığınız anda kullanarak köpeğe bazı numara ve komutlar öğretmektir köpek eğitimi.

Köpek psikolojisi ise çok daha kompleks bir habitat ve yaşam tarzına sahip insanoğlunun ortamında buna uyum göstermeye çalışan köpeğin tepki ve davranışlarını neden sonuç ilişkisi içerisinde incelemeye çalışır.
Bu sebepledir ki köpek eğitimi ve köpek psikolojisi çok farklı şeylerdir. Köpek psikolojisiyle ilgili genel söylem doğal hayatta yaşayan kurtlar ve yaban köpeklerinin sürü psikolojisiyle yaşadığı,sürüde alfa erkek ve alfa dişi olmak üzere lider
iki köpek bulunduğu,bu çiftin bütün sürüyü ve sürünün kaynaklarını kontrol ettiği,dolayısıyla sürüden önce yemek,yiyeceğin en güzel en iyi kısmını yemek,en iyi yerde uyumak,daha yüksekte uyumak,önden yürümek,gerektiğinde liderliğini ıspatlamak için fiziksel güç kullanıp boyun eğdirmek vb. davranışları evde köpeğimize karşı uyguladığımızda köpeğimizin lideri olacağımız dolayısıyla onun hayatını kontrol ettiğimiz için köpeğin hayatımıza adapte olabileceğini düşünmek doğru gibi gelse de tek başına bu önerme köpek psikolojisini anlama ve yanlış davranışları düzeltmede yeterli değildir.
Son yapılan araştırmalar doğal ortamdaki köpeklerin aslında daha karmaşık ilişkilere sahip olduğu yönündedir.Keza çok daha kompleks olan insan hayatına uyumda sürü lideri teorisi tek başına yetersiz gelmektedir.

Günümüzde insanoğlunun yaşadığı ortam araçlar,makinalar,elektrik,karmaşık yapılar,birçok insan ve farklı kompleks davranışlar ve etkiler içerdiğinden dolayı bunu sadece köpeğe alfalık yaparak düzeltmeye çalışmak sanırım anlamsız olacaktır.Örneğin doğada şiddetli bir gök gürültüsünden dolayı korkup davranış bozukluğu gösterebilecek köpek, insanın yaşam ortamında yüksek sesle çalışan bir elektrik süpürgesi,makina hatta televizyondan dolayı benzer tepkiyi verebilir. İnsanlar arasındaki etkileşimden davranış eğilimlerinden farklı sonuçlar çıkarabilir.Genelde monoton ve tutarlı bir hayat tarzını benimseyen köpek daha karmaşık ve gelgitli duygulara sahip insanoğlunun farklı davranışlarından farklı psikolojik çıkarımlar ve reaksiyon verebilir.

Kısacası kendimiz köpek gibi davranmak ya da köpeği insanlaştırmaya çalışmak yerine onu bizim hayatımıza bir köpek olarak adapte edip doğru ve yanlış davranışları pozitif bir şekilde birbirinden ayırarak en önemlisi hep tutarlı davranarak kendi köpeğimizin psikologu olabiliriz.

Böylelikle ilk blog yazımızın sonuna geldik. Bizle ilgili daha çok paylaşım için Facebook sayfamızı takipte kalmayı unutmayın. Hepinize minik dostlarınızla birlikte sağlıklı ve güzel günler dilerim.